Lajmërimet

 • Afati veror I provimeve 2019

   

  Fakulteti Inxhineria e Energjisë dhe Menaxhment, informon studentet që Afati veror I provimeve 2019, do te mbahet nga data 17.06.2019 deri me 05.07.2019. Orarin e detajuaj mundeni të e gjeni në Moodle!

  Akademia Verore Internacionale 2019, me temë: Organic PhotoVoltaic Systems, 01.07.2019 deri 05.07.2019!

   

  Në emër të Fakultetit Inxhineria e Energjisë dhe Menaxhment, Ju rikujtojm që Akademia Verore Internacionale 2019, me temë: Organic PhotoVoltaic Systems, do të filloj me 01.07.2019 deri 05.07.2019!

   

  Temat të cilat do të ligjerohen janë:

  1. Energy and Resources
  2. Photovoltaic Technologies
  3. ORGANIC & PEROVKSITES PHOTOVOLTAICS (OPV & PPV)
  4. Photovoltaic System Applications
  5. Modeling and Simulation in Energy Engineering
  6. Case Studies and Techno-Economic Analysis of Photovoltaic Systems

   

  Orari i mabjtjes së temave të lartëshënuara janë si mëposhtë:

  MONDAY – 01.07.2019

  09:30 h

  Opening of Summer Academy

   

  09:45 h – 11:15 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: ENERGY AND RESOURCES

  prof. Giuseppe Bonifazi

   

  11:30 h – 13:00 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES

  prof. Kliton Bylygbashi

   

   TUESDAY – 02.07.2019

   

  09:30 h – 11:00 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: Organic & Perovksites Photovoltaics (OPV & PPV)

  prof. Giuseppe Bonifazi

   

  11:15 h – 13:00 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: Organic & Perovksites Photovoltaics (OPV & PPV)

  prof. Giuseppe Bonifazi

   

  14:00 h – 15:30 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: PHOTOVOLTAIC SYSTEM APPLICATIONS

  prof. Kliton Bylygbashi

   

  WEDNESDAY – 03.07.2019

   

  09:30 h – 11:00 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: CASE STUDIES AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

  prof. Giuseppe Bonifazi

   

  11:15 h – 12:45 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: CASE STUDIES AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

  prof. Kliton Bylygbashi

   

   

   THURSDAY –04.07.2019

  09:30 h – 11:00 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: MODELING AND SIMULATION IN ENERGY ENGINEERING

  prof. Kliton Bylygbashi

   

  11:15 h – 12:45 h, A202, UBT PRISHTINE

  Topic: MODELING AND SIMULATION IN ENERGY ENGINEERING

  prof. Kliton Bylygbashi

   

   FRIDAY –05.07.2019

  09:30 h – 12:30 h,

  VIZIT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS WITHIN COMPANY

   

  13:00 h-14:00 h

  Closing ceremony of International Summer Academy 2019