Kërkime shkencore

Procesi i studimit bazohet në metoda shkencore dhe është e lidhur ngushtë me temat e hulumtimit të institucionit. Temat e hulumtimit në Departamentin e Energjisë kanë për qëllim të hulumtojnë:

Institucionet dhe rregulloret e energjisë – temat e hulumtimit eksplorojnë kuadrin rregullator si kombëtar dhe BE dhe implikimet e tyre për prodhimin e energjisë

Efikasiteti dhe Energjia e Rinovueshme në Sektorin Publik – temat e hulumtimit eksplorojnë qasjet dhe tendencat në promovimin e efiçiencës së energjisë në sektorin publik duke përdorur prodhimin modern të energjisë diellore, të erës dhe të biomasës

Efiçienca e Energjisë në Sektorin Privat – temat e hulumtimit eksplorojnë qasjet dhe tendencat në promovimin e efiçiencës së energjisë në sektorin privat duke përdorur prodhimin modern të energjisë diellore, energjisë së erës dhe biomasës.