UBT, qendër e dëshmuar për trajnime profesionale

27/10/2020

Në kuadër të UBT-së departamenti për produkte profesionale dhe zhvillimore organizon trajnime dhe certifikime të pranuara ndërkombëtarësh nga Microsoft, CISCO dhe nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. Të gjithë pjesëmarrësit në trajnime do të kenë qasje në OFFICE365 dhe do të kenë mundësi që ti ri ndjekin trajnimet e incizuara.

Gjatë muajit tetor në kuadër të UBT organizohen trajnimet në vijim:

 • Administrator rrjeti dhe i sistemeve kompjuterike, për më tepër informata klikonikëtu
 • Asistent Administrativ, për më tepër informata klikoni këtu
 • CCNA R&S: introduction to networks , për më tepër informata klikoni këtu
 • CISCO IT Essentials,  për më tepër informata klikoni këtu
 • Gjuhë Angleze, për më tepër informata klikoni këtu
 • Gjuhë Gjermane, për më tepër informata klikoni këtu
 • Hulumtimet dhe analiza e të dhënave me SPSS, për më tepër informata klikoni këtu
 • Instalues Elektrik, për më tepër informata klikoni këtu
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, për më tepër informata klikoni këtu
 • Menaxhimi i Projekteve me MS Project, për më tepër informata klikoni këtu
 • MS Excel i Avancuar, për më tepër informata klikoni këtu
 • Shitje dhe Kujdes i Klientëve, për më tepër informata klikoni këtu
 • Zhvillues i Aplikacioneve, për më tepër informata klikonikëtu

Për të aplikuar klikoni këtu apo dërgoni email në trajnime@ubt-uni.net