CCNA R&S: Introduction to Networks

CCNA R&S: Introduction to Networks

Qëllimi i trajnimit:

 

CCNA R&S: Prezantimi me rrjetet (ITN) përfshinë arkitekturën/dizajnin e rrjetit, strukturën, dhe funksionet. Kursi prezanton parimet dhe strukturën e IP adresimit, bazat e koncepteve të Ethernert, medias dhe operimeve, në mënyrë që të përfshihet baza e kurrikulës.

 

Në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftësuar:

  • Të shpjegojnë teknologjitë e rrjetit;
  • Të shpjegojnë se si pajisjet i qasen burimeve të rrjetit lokal dhe atij në largësi;
  • Të përshkruajnë harduerin rrjedhës;
  • Të shpjegojnë se si switching operon prej një rrjeti të vogël, deri tek një rrjet i madh biznesi;
  • Të dizajnojnë një skemë të IP adresës për të mundësuar lidhjen e rrjetit për një rrjet të vogël deri tek një më i madh biznesi;
  • Të konfigurojnë elemente/vegla fillestare në një pajisje të rrjetit;
  • Të implementojnë lidhjen e rrjetit bazik në mes të pajisjeve;
  • Të konfigurojnë vegla monitoruese për rrjetet e vogla deri tek ato të mëdha të biznesit.

 

Kohëzgjatja:

Trajnimi ka kohëzgjatje prej 70 orëve dhe trajnimi do të mbahet në UBT, në Prishtinë.

 

Çmimi:

Çmimi për një pjesëmarrës është 230 euro, ku përfshihet trajnimi, literatura dhe procesi i certifikimit.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/