CCNA R&S: Scaling Networks

CCNA R&S: Scaling Networks

Qëllimi i trajnimit:

Në rrjetet lidhëse (CN) diskutohen teknologjitë WAN dhe shërbimet e rrjetit që kërkohen nga aplikacionet konvergjente (të cilat takohen me një pikë) në një rrjet kompleks. Kursi u mundëson nxënësve të kuptojnë seleksionimin e kritereve të pajisjeve të rrjetit dhe teknologjive WAN për të plotësuar kërkesat e rrjetit.

Kursi 70 orësh i drejtuar nga instruktori është i katërti nga 4 kurset e kurrikulës Routing (rrjedhëse) dhe Switching (kaluese) të Cisco CCNA. Kursi përfshinë aktivitete ku përdoret Packet Tracer, laboratori për praktikë dhe një sërë llojesh të mjeteve dhe vlerësimit.

Deri në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftesuar që:

  • Të konfigurojnë dhe të zgjidhin problemet me pajisjet e rrjetit
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme lidhur protokollet e data link (lidhjen e një lokacioni me një tjetër)
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme me OSPF, EIGRP, and STP në të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6
  • Të implementojë operime të rrjeteve virtuale private (VPN) në nje rrjet kompleks

Kohëzgjatja:

Trajnimi ka kohëzgjatje prej 70 orëve dhe trajnimi do të mbahet në UBT, në Prishtinë.

Çmimi:

Çmimi për një pjesëmarrës është 230 euro, ku përfshihet trajnimi, literatura dhe procesi i certifikimit.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/