CCNA ROUTING & SWITCHING CURRICULUM

CCNA ROUTING & SWITCHING CURRICULUM

Qëllimi i trajnimit:

Diskutohen teknologjitë WAN dhe shërbimet e rrjetit që kërkohen nga aplikacionet konvergjente (të cilat takohen me një pikë) në një rrjet kompleks. Kursi u mundëson nxënësve të kuptojnë seleksionimin e kritereve të pajisjeve të rrjetit dhe teknologjive WAN për të plotësuar kërkesat e rrjetit.

 

Deri në fund të kursit, nxënësit do të jenë të aftesuar që:

  • Të konfigurojnë dhe të zgjidhin problemet me pajisjet e rrjetit
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme lidhur protokollet e data link (lidhjen e një lokacioni me një tjetër)
  • Të zgjidhin probleme të zakonshme me OSPF, EIGRP, and STP në të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6
  • Të implementojë operime të rrjeteve virtuale private (VPN) në nje rrjet kompleks

 

Kohëzgjatja:

Trajnimi ka kohëzgjatje prej 70 orëve dhe trajnimi do të mbahet në UBT, në Prishtinë.

 

Çmimi:

Çmimi për një pjesëmarrës është 230 euro, ku përfshihet trajnimi, literatura dhe procesi i certifikimit.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/