Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Suksesi i një institucioni të lartë të edukimit është tejet i lidhur me bashkëpunimet dhe partneritetet  vendore dhe ndërkombëtare. UBT në kuadër të studimeve Bachelor ka marrëveshje bashkëpunimi me 500 universitete ndërkombëtare, me disa nga Qendrat e Mjekësisë Familjare, si dhe me Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

 

Po ashtu, rekrutimi i ligjëruesve ndërkombëtarë, siguron lidhje të mira me sistemin e shëndetësisë dhe edukimit ndërkombëtar, marrëdhënie me komunitetin, si dhe me industritë.

 

Me përfundimin e programit Bachelor të Anesteziologjisë, studenti është i kualifikuar për të punuar si Teknik i Anesteziologjisë dhe të hyjë në bashkëpunim multidisiplinar. Programi i ofron studentit një argumentim të nevojshëm si në pjesen teorike po ashtu edhe atë praktike.

 

Të diplomuarit janë të pergaditur për të punuar së bashku me ekipën mjekësore të përbëre nga mjeku specialist i Anesteziologjise, nga kirurgët e të gjitha degëve kirurgjikale, infermierët dhe personeli ndihmës.