Infrastruktura

UBT ka një ambient të përshtatshëm për studime. Ka Kampusin në hyrje të Lipjanit dhe Kampusin kryesor në Prishtinë. Në kuadër të Kampusit në Prishtinë e në hyrje të Lipjanit funksionojnë klasat e përshtatshme për leksione e ushtrime, amfiteatri, Biblioteka, laboratorët, radio, televizioni etj. Klasat janë të pajisura me të gjitha mjetet e përshtatshme për mësim e ushtrime, si: bankat, ulëset, projektorët, dërrasat, pëlhurat, air-condution, etj.

 

Fakulteti i Dizajnit të Integruar në UBT zhvillon procesin mësimor në një infrastrukturë të pajisur mirë me pajisjet e nevojshme dhe ato mbështetëse në nivel të lartë. UBT është kujdesur që studentëve të programit, t’u mundësojë dhe t’u ofrojë të gjitha kushtet e nevojshme për të studiuar. Në këtë mënyrë, ka kompletuar laboratorët dhe studio profesionale si:

  • Laborator për fotografi dhe modelim
  • ICT Lab
  • Laborator për dizajn mode dhe tekstil
  • Laborator për mjete mekanike 
  • Bibloteka e cila përmban me qindra tituj të kësaj fushe