Për UBT

Kolegji UBT vazhdon të mbetet një Institucion inovativ i arsimit të lartë në Kosovë dhe në rajon, i cili kombinon përparësitë e universiteteve të mirënjohura ndërkombëtare; ofron programe bashkëkohore studimi sipas standardeve cilësore ndërkombëtare; akademikë dhe ekspertë eminentë; partneritet me universitete dhe institucione të mirënjohura; mundësi për përvoja të jashtme (studime profesionale e praktika); infrastrukturë moderne, organizim dhe menaxhim modern të Kolegjit UBT (në pajtim me standardin ISO 9001); lidhje direkte me ekonominë; projekte hulumtuese akademike dhe ndërkombëtare; transferim të njohurive të teknologjisë së lartë; si dhe studentë e personel tejet të motivuar.

 

UBT

 

Të gjitha këto e bëjnë Kolegjin UBT-në Institucion të arsimit të së ardhmes së Kosovës dhe një institucion  modern në Evropë.
Në muajt dhe vitet e ardhshme, Kolegji UBT, në shumë mënyra, do të duket shumë më i avancuar se sot, duke i qëndruar besnik vizionit të tij “Top Education for Top Students” dhe “Succeed with Quality”.

Lajme