UBT dhe Bay Atlantic University nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për sferat e të mësuarit, kërkimit dhe shkëmbimit kulturor

02/05/2024

UBT dhe Bay Atlantic University kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për të nxitur bashkëpunimin ndërkombëtar në sferat e të mësuarit, kërkimit dhe shkëmbimit kulturor. Kjo marrëveshje, e bazuar në vlera dhe aspirata të përbashkëta, synon të forcojë lidhjet midis dy institucioneve akademike dhe vendeve të tyre përkatëse.

Sipas marrëveshjes, UBT dhe BAU angazhohen për një qasje të shumëanshme të bashkëpunimit, duke përfshirë fusha të ndryshme si mësimdhënia, kërkimi shkencor, menaxhimi dhe iniciativat kulturore.

Kjo marrëveshje pasqyron një angazhim të përbashkët për të shfrytëzuar arsimin dhe kërkimin si nxitës të përparimit social, kulturor dhe ekonomik. Duke bashkuar burimet dhe ekspertizën, UBT dhe BAU janë gati të bëjnë hapa të rëndësishëm në avancimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimin e përsosmërisë akademike.