UBT dhe UNIURB dakordohen për të zgjeruar mundësitë arsimore dhe kërkimore

03/05/2024

Në një hap të rëndësishëm drejt nxitjes së bashkëpunimit ndërkombëtar arsimor, UBT dhe Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nga Italia, kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi. Ky partneritet i ri është vendosur për të rritur mundësitë akademike dhe kërkimore midis dy institucioneve.

Sipas marrëveshjes, të dy institucionet akademike, të përfaqësuar nga Rektorët e tyre, përkatësisht Prof. Dr. Edmond Hajrizi dhe Profesor Giorgio Calcagnini, synojnë të inkurajojnë shkëmbimet dhe projektet bashkëpunuese në departamente të ndryshme dhe fakultete kërkimore.

UBT prezanton qasjen e tij inovative ndaj teknologjisë dhe edukimit të biznesit, ndërsa Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sjell historinë e tij të pasur dhe prestigjin akademik në partneritet.

Aspektet kryesore të bashkëpunimit përfshijnë shkëmbimin e stafit për kërkime akademike, aktivitete të përbashkëta kërkimore dhe ndarjen e burimeve akademike si materialet e bibliotekës, përmbajtjen pedagogjike dhe botimet kërkimore.

Për më tepër, marrëveshja propozon krijimin e programeve të përbashkëta të diplomave të dyfishta, të cilat parashikohen t’u ofrojnë studentëve mundësi të zgjeruara të të mësuarit dhe ekspozim ndërkombëtar.

Ky partneritet synon jo vetëm të zgjerojë horizontet arsimore të studentëve të saj, por edhe të avancojë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin ndërmjet Italisë dhe Kosovës në sferën akademike.

Të dyja institucionet shprehin përkushtimin e tyre për këtë përpjekje dhe presin përfitimet reciproke që padyshim do të sjellë ky bashkëpunim.