Partnerët & Anëtarësimet

PARTNERËT & ANËTARËSIMET

 

Fakulteti i Sistemeve të Informacionit ka marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Zagrebit, Fakultetin e Gjeodezisë, në projektin që po zhvillohet me Erasmus K2, i cili gjithashtu përfshin universitete partnere nga Gjermania, Kroacia, Shqipëria etj.

 

Ne po vazhdojmë të krijojmë marrëveshje të reja që do të krijohen për të forcuar lidhjet ekzistuese dhe për të vendosur marrëveshje bashkëpunimi. Kjo do të ndikojë në shkëmbimin e përvojave më të mira të profesorëve dhe studentëve.