Lajmërimet

LAJMËRIMET

 

Afatet e Provimeve 

  • Nëntor
  • Janar
  • Prill
  • Qërshor
  • Shtator

 

Vizitat e Studentëve në Sektorin e Industrisë

Ligjërata Tematike 

Konferenca Dimërore e Studentëve

Konferenca Verore e Studentëve

Ceremonia e Graduimit

Shkolla Verore