Aktivitetet

AKTIVITETET 

 

Si fakultet organizojmë aktivitete të ndryshme gjatë një viti akademik:

 

  • Konferenca Studentore
  • Shkolla Verore
  • Vizita industriale
  • Ligjërata nga profesorë musafirë
  • Seminare