Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

LABORATORËT, QENDRAT DHE INSTITUTET

 

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorë për të bërë të mundur mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtarinë kërkimore në sferat e Sistemeve të Informacionit. Në lidhje me qëllimin e këtij programi të studimit, janë në dispozicion laboratorët e mëposhtëm me të gjitha pajisjet përkatëse: Laboratori për Siguri Kibernetike, Laboratorin për zhvillim të softuerë dhe laboratorin për Rrjeta Kompjuterike.

 

Qendrat e Kërkimit ose ekselencës janë hapësirat organizative ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por në një nivel ndërdikasterial.

 

1 Information Systems and Cyber Security Research Center
2 Mechatronics Research Center
3 Center for Research in Economics and Administrative Sciences
4 Center of Research for Economics and Strategy
5 Health Sciences Research Center
6 Energy Engineering Research Center
7 Research Center for Architecture and Civil Engineering
8 Research Center for Law and Justice
9 Center for Global and European Studies
10 Media and Communication Sciences Research Center