Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

LABORATORËT, QENDRAT DHE INSTITUTET

 

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorë për të bërë të mundur mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtarinë kërkimore në sferat e Sistemeve të Informacionit. Në lidhje me qëllimin e këtij programi të studimit, janë në dispozicion laboratorët e mëposhtëm me të gjitha pajisjet përkatëse: Laboratori për Siguri Kibernetike, Laboratorin për zhvillim të softuerë dhe laboratorin për Rrjeta Kompjuterike.

 

Qendrat e Kërkimit ose ekselencës janë hapësirat organizative ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por në një nivel ndërdikasterial.

 

1Information Systems and Cyber Security Research Center
2Mechatronics Research Center
3Center for Research in Economics and Administrative Sciences
4Center of Research for Economics and Strategy
5Health Sciences Research Center
6Energy Engineering Research Center
7Research Center for Architecture and Civil Engineering
8Research Center for Law and Justice
9Center for Global and European Studies
10Media and Communication Sciences Research Center