Aktivitetet

  • Konferenca Verore e Studenteve
  • Konferenca Dimërore e Studenteve
  • Shkolla Verore
  • Shkolla Verore e Kodit
  • Vizitat e Studentëve në Sektorin e Industrisë
  • Ligjërues të Ftuar
  • Punëtori