Studentët

Programi i studimit synon të tërheq çdo vite rreth 700 studentë të ri në të tri kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren 

 

2013/ 20142014/ 20152015/ 20162016/ 20172017/ 2018
Hyrje vjetore478678695710720
Numri Total18512,0832125