Lajmërimet

Fakulteti Media dhe Komunikim lajmëron studentët për çdo risi dhe për çdo ngjarje të rëndësishme për ta. Po ashtu në kuadër të lajmërimeve hynë edhe njoftimet për vende të reja të punës, për praktikë e për intership. Nëpërmjet lajmërimeve të përhershme, studentët të Fakulteti Media dhe Komunikim kanë përfituar dhe përfitojnë: vende të reja pune, kryerjen e praktikës e të intershipit.