Partnerët & Anëtarësimet

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, duke qenë pjesë e UBT-së që kanë mbi 300 partneritete në mbarë botën, i dedikoi disa nga partnerët ekskluzivisht për nevojat e Fakultetit për të zhvilluar programe të përbashkëta, kërkime, studentë dhe shkëmbim të stafit. Fakulteti ka partneritet me institucionet dhe shkollat vendore, rajonale dhe ndërkombëtare.

Disa nga shkollat që Fakulteti bashkëpunojnë ngushtë:

 • Technical University in Wien (Austria)
 • University of Pécs-Pécs (Hungary)
 • Anhal University of Applied Science-Dessau (Germany)
 • Wroclaw University of Science and Technology- Wroclaw (Poland)
 • University of Minho (Portugal)
 • Mimar Sinan University, Istambul (Turkey)
 • Kadir Has University, Istambul (Turkey)
 • Polytechnic University of Tirana (Albania)
 • University of Podgorica (Montenegro)
 • State University of Tetova (FYR of Macedonia)
 • Polytechnic di Milano
 • Szent Istvan University
 • Budapest University of Technology and Economics
 • University of Debrecen
 • University of” NËNË TEREZA” Skopje
 • Ministry of Education, Science and Technolog
 • Ministry of Environment and Spatial Planning
 • Regional Development Agency-RDA-West
 • Municipality of Gjakova
 • Municipality of  Prishtina
 • Municipality of Peja
 • Municipality of Lipjanit
 • Municipality of Vushtrri
 • “INKOS”
 • “XELLA”
 • “Knauf”
 • “GIZ”
 • “Vellezerit e Bashkuar”
 • “PROING”

Faculty is member of AESOP (Association of European Schools of Planning)