Partnerët & Anëtarësimet

UBT ka mbi 300 partneritete me universitete dhe institucione të ndryshme në mbarë botën. 

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në veçanti ka partneritet me institucionet në vijim: 

 • Vienna University of Technology – Vienna, Austria 
 • University of Pécs – Pécs, Hungary 
 • Anhalt University of Applied Science – Dessau, Germany 
 • Wroclaw University of Science and Technology- Wroclaw, Poland 
 • University of Minho – Guimaraes, Portugal 
 • Mimar Sinan University – Istanbul, Turkey 
 • Kadir Has University – Istanbul, Turkey 
 • Polytechnic University of Tirana – Tirana, Albania 
 • University of Podgorica – Podgorica, Montenegro 
 • State University of Tetova – Tetova, FYR of Macedonia 
 • Polytechnico di Milano – Milano, Italy 
 • Szent Istvan University – Gödöllő, Hungary 
 • Budapest University of Technology and Economics – Budapest, Hungary 
 • University of Debrecen – Debrecen, Hungary 
 • University of ”NËNË TEREZA” Skopje – Shkup, FYR of Macedonia 
 • Ministry of Education, Science and Technology, Kosove 
 • Ministry of Environment and Spatial Planning, Kosove 
 • Regional Development Agency-RDA-West 
 • Municipality of Gjakova 
 • Municipality of  Prishtina 
 • Municipality of Peja 
 • Municipality of Lipjanit 
 • Municipality of Vushtrri 
 • “INKOS” 
 • “XELLA” 
 • “Knauf” 
 • “GIZ” 
 • “Vellezerit e Bashkuar” 
 • “PROING” 
 •  

Fakulteti është anëtar: 

 • AESOP (Association of European Schools of Planning) 
 • EAAE (European Association for Architectural Education)