Kërkime shkencore

Në UBT ne jemi të njohur për kërkime me cilësi të lartë të njohur ndërkombëtarisht në një gamë të gjerë temash, për kombinimin tonë të qasjeve të pastra, praktike dhe të aplikuara, si dhe për përdorimin e njohurive tona për përmirësimin e shoqërisë. Për informacion rreth fushave tona kërkimore, vizitoni faqet e fakultetit përkatës
  • Fushat kyçe të kërkimit për programin janë:
  • Hulumtime arkitektonike 
  • Hulumtime për objektet e banimit 
  • Hulumtime per objektet administrative
  • Hulumtime për objektet shoqërore 
  • Workshop Landskape
  • Zhvillime Profesionale
  • Konferenca
  • Analiza akademike dhe kërkime nga stafi mësimdhënës i UBT-së.