Bordi i Industrisë

Bordi i industrisë

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor themelon dhe mirëmban lidhje të ngushta me industrinë që kontribuon në hartimin e programit të studimit drejt nevojave të industrisë. Fakulteti zakonisht mban disa takime çdo vit me industrinë dhe identifikon nevojat e tyre të tregut dhe mban ligjërata nga industria për studentët për të futur studentët me konceptet dhe kërkesën e industrisë.

Fakultetit të Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në disa raste merr problematikat  nga Komuna, komuniteti dhe problemet tjera shoqërore që i trajton në kuadër të procesit akademik por edhe në kuadër akademise verore dhe konferencave vjetore që organizon dhe ofron zgjidhje dhe rekomandime për  problemet që ka trajtuar. Këto zgjidhje prezentohen ne komunitet përmes ekspozitave, punimeve shkencore dhe tryezave të diskutimeve që organizon Fakulteti.

 

Bordi i industrisë përbëhet nga: 

  • Zekë Islamaj – kryetar 
  • Kreshnik Muhaxheri 
  • Gent Hasimja 
  • Marjan Ivezaj