Kurset e gjuhës

Në mënyrë që të aplikoni për studime në UBT, do t’ju duhet një certifikatë që tregon nivelin tuaj të aftësive të gjuhës angleze. Në rast se keni nevojë për orë shtesë të gjuhës angleze, UBT ofron kurse të cilat i përgatisin studentët me njohuritë e nevojshme gjuhësore kur studiojnë në UBT.