Rregulloret

Në UBT të gjithë studentët duhet të respektojnë rregulloren e UBT. Çdo veprim brenda kampusit që mund të shkelë ose të prishë atmosferën akademike nuk lejohet dhe studenti fajtor për një vepër të tillë do të shkarkohet dhe do të kthehet në vendin e tij pa asnjë kosto për UBT.