Studentët ndërkombëtarë

UBT ofron shumë mundësi për të zhvilluar potencialin e studentëve ndërkombëtarë së bashku me disa nga studentët dhe fakultetet më të mira të Kosovës, brenda një ambienti mbështetës. Studentët ndërkombëtarë kanë mundësinë të regjistrohen në një gamë të gjerë të programeve akademike. Pa marrë parasysh se në cilën lëndë ju jeni të interesuar, ju keni mundësinë të regjistroni një numër të konsiderueshëm të lëndëve dhe programeve të cilësisë së lartë.