Procesi i aplikimit

Kjo pjesë do t’ju ndihmojë të kuptoni procedurat e aplikimit para se të regjistroheni në UBT.