Kërkesa për zotësinë e gjuhës angleze

Studentët, gjuha amtare apo gjuha zyrtare i të cilëve nuk është gjuha angleze, kërkohen të demonstrojnë aftësitë e gjuhës angleze për t’u pranuar në një program të UBT.

Shkolla e gjuhës në kuadër të UBT-së është një mundësi e shkëlqyeshme për studentët që kanë nevojë të përmirësojnë gjuhën angleze përpara se të aplikojnë në UBT.