Përgatitjet e Udhëtimit

Kontrolloni letrën tuaj të pranimit në UBT për datën e  arritjes në Prishtinë, dhe sigurohuni që të rezervoni fluturimin tuaj në përputhje me rrethanat. Sigurohuni që të bëni aranzhimet e akomodimit para se të arrini.