Mbështetjet financiare

  • Mbështetja financiare është një nga politikat strategjike të UBT-së, në mënyrë që të stimulojë studentët dhe rritjen e tyre profesionale. UBT ofron zbritje të çmimit  të studimeve për studentët e shkëlqyer, doganierët,  policinë e Kosovës, studentët që vijnë nga e njëjta familje etj.

 

  • Pagesa mund të bëhet përmes kësteve mujore, brenda çmimit të studimeve. UBT ofron materialet e nevojshme për studim dhe është e përkushtuar për të siguruar bursa praktika dhe mbështetje financiare në vazhdimësi për studentët.