Këshilli i studentëve

Këshilli i studentëve të UBT ndihmon në ndarjen e ideve, interesave dhe shqetësimeve të studentëve. Këshilli i studentëve udhëhiqet nga studentët e UBT. Qëllimi i kësaj organizate është të përfaqësojë studentët si brenda dhe jashtë institucionit, duke përfshirë edhe çështjet lokale dhe kombëtare. Keshilli i studenteve gjithashtu ndihmon në ngritjen e fondeve për aktivitetet e shkollës, duke përfshirë ngjarjet shoqërore, projektet e komunitetit, duke ndihmuar njerëzit në nevojë dhe reforma të reja për UBT.