Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Ligjërues vizitorë nga Universitetet Partnere dhe institucione të tjera do të jenë të përfshirë në mësimdhënie si dhe veçanërisht në kërkime shkencore në fushat e ndryshme të ndërlidhura me programin e studimeve, dhe do të favorizojnë praktikat e mundshme jashtë vendit.

                Programi ynë mbeshtetet në bashkpunimet me universitete ndërkombetare si:

                Mbështetje e veçantë, si ligjërues vizitorë janë profesorët eminent ndërkombëtarë si në vijim:

  • Paolo Parisi
  • Norbert Bachl
  • Luciano Saso
  • Antonio Tessitore
  • Prof. Harald Tschan