Struktura e Programit

 

VITI I-rë: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
Lënda ECTS
Kreativiteti në Dizajn 6
Laborator i Shkrimit dhe Publikimit 6
STUDIO 1 – Dizajn i Enterierit
Arkitektura e Avansuar e Enterierit 1 6
Arkitektura e Enterierit Dizajn dhe Teori 6
Lëndë Zgjedhore I 3
Lëndë Zgjedhore II 3
STUDIO 1 – Dizajn Grafik
Web Dizajn i Avansuar 6
Tipografi e Avansuar 6
Lëndë Zgjedhore I 3
Lëndë Zgjedhore II 3
STUDIO 1 – Dizajn i Modës
Perspektiva e Re e Modës-ri-magjinimi i Modes 6
Patron-prerje Kreative e Avansuar 6
Lëndë Zgjedhore I 3
Lëndë Zgjedhore II 3
STUDIO 1 – Dizajn i Produktit
Dizajn i Produktit i Avansuar 1 6
3D Modelim 6
Lëndë Zgjedhore I 3
Lëndë Zgjedhore II 3
SEMESTRI 2: 30 ECTS
Lënda ECTS
Dizajn per AR/VR 6
Narrativa Vizuale (dhe eksperimentimi me format hibride imazh-tekst) 6
STUDIO 2- Dizajn Enterieri
Arkitektura e Avansuar e Enterierit 2 6
Paradigmat e Dizajnit te Enterierit 6
Lëndë Zgjedhore III 3
Lëndë Zgjedhore IV 3
STUDIO 2- Dizajni Grafik
Fotografia Digjitale e Avansuar 6
Ilustrim i Avansuar për Dizajn 6
Lëndë Zgjedhore III 3
Lëndë Zgjedhore IV 3
STUDIO 2 – Dizajn i Modës 
Metodat e Avansuara të Modelimit në Kukull 6
Konspekti i Modës 6
Lëndë Zgjedhore III 3
Lëndë Zgjedhore IV 3
STUDIO 2 – Dizajn i Produktit
Dizajn i Produktit i Avansuar 2 6
Karakteristikat e Materialit, dhe Krijimi i Formës në Dizajn 6
Lëndë Zgjedhore III 3
Lëndë Zgjedhore IV 3
VITI 2: 60 ECTS
SEMESTRI 3: 30 ECTS
Lënda ECTS
Studimet Kulturore (Dizajn, Kulturë dhe Shoqëri) 6
Dizajni Ndër-Mediatik 6
Propozimi për Kërkim 3
STUDIO 3- Dizajn Enterieri
Perceptimi i Modelit Përfaqesues & Arkitektura e Enterierit 6
Teori dhe Kritikë  në Dizajnin e Enterierit 6
Lëndë Zgjedhore V 3
KONCENTRIMI- Dizajn Grafik
Multimedia Dizajn i Avansuar – duke përfshirë teknologjinë AR dhe VR. 6
Zhvillimi i Aplikacioneve per Rrjet dhe Mobil 6
Lëndë Zgjedhore V 3
STUDIO 3- Dizajn i Modës
Analiza teknike dhe zhvillimi në Modë 6
Teknikat e Avansuara te Qepjes 6
Lëndë Zgjedhore V 3
STUDIO 3- Dizajn I Produktit
Sipërmarrja dhe Menaxhimi i Projektit 6
Dizajni dhe Kultura e Materialit 6
Lëndë Zgjedhore V
SEMESTRI 4 :  30 ECTS
Lënda ECTS
Teza e Masterit 24
Prezentimi 6

 

Lista e Lëndëve Zgjedhore

 

Çdo semestër, lëndët zgjedhore që do të mbahen zgjidhen nga Këshilli Akademik i departamentit

 

 

Lënda Tema e Studimit ECTS
Trupi dhe Hapësira/Arkitekturë Dizajn Enterieri 3
Sistemet e Avansuara te Ndriqimit Dizajn Enterieri 3
Teoria, Procesi dhe Gjuha Zyrtare ne Dizajnin Arkitektonik Dizajn Enterieri 3
Marketing i Brendit dhe Financat Dizajn i Modës 3
Metodat e Avansuara të Qëndisjes për Modën Kontemporane Dizajn i Modës 3
Dizajn i Avansuar për Aksesorë Dizajn i Modës 3
Moda e Qëndrueshme Dizajn i Modës 3
Moda ne Film dhe Media Dizajn i Modës 3
Tregti me Pakicë Ndër-disiplinare 3
Skenarizim për Stilistë Ndër-disiplinare 3
Animacion Dizajn Grafik 3
Dizajn i Lojërave për Kompjuterë Dizajn Grafik 3
Cross-media Dizajn Ndër-disiplinare 3
Kuratimi ne Dizajn Ndër-disiplinare 3