Struktura e Programit

Programi i studimeve përmban 180 ECTS të strukturuara në 6 semestra. Studimet zgjasin 3 vite. Kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teknologjive, praktikave, teorive dhe metodave të fushën e shëndetësisë gjegjësisht të anestezionit.

 

TEKNIK I ANESTEZIONIT

Viti I
Sesmester IOrët/ javë

 

No.M/ELëndëtLEECTS
1MAnatomi326
2MFizikë224
3MBiologji dhe gjenetikë Humane224
4MHyrje në Anesteziologji213
5MAftësi komunikuese213
6MInformatikë shëndetsore213
7MEtikë mjekësore dhe legjislacion213
8EGjuhë Angleze 1214
9EGjuhë Gjermane 1214
Semester II
No.M/ELëndëtLEECTS
9MFiziologji 1224
10MPsikologji Shëndetsore213
11MBiokimi224
12MHistopatologjia224
13MAnestiziologji dhe sëmundje infektive213
14MMjeksi emergjente213
15MPraktikë Klinike045
16EGjuhë Angleze 24
17EGjuhë Gjermane 24
Viti II
Semester III
No.M/ELëndëtLEECTS
17MFiziologji 2224
18MTeknikë Biomjekësore213
19MMjeksi Interne 1224
20MKujdesi Perioperativ213
21MAnestezioni dhe Reanimimi 1225
22MAnestezioni dhe sëmundjet kronike213
23MPraktikë Klinike 2045
24EHistori e mjekësisë214
EAnesteeziologjia dhe Kompetencat Intrakulturale
Semester IV
No.M/ELëndëtLEECTS
25MPatofiziologjia224
26MMjeksi Interne 2224
27MKirurgji Gjenerale325
28MFarmakologji224
29MNeurologji224
30MPraktikë Klinike 3045
31ERadiologji214
32EMjeksia e Transfuzionit
Year III
Semester V
No.M/ELëndëtLEECTS
32MAnestezion dhe Reanimim 3225
33MMengjim I dhembjes214
34MFarmakologji Speciale214
35MMenagjmenti I rrugëve të frymëmarrjes224
36MMjeksia e Kujdesit Intenziv224
37MPraktikë Klinike  IV045
38EToksikologji214
39EAnesteziologji Dentare
Semester VI
No.M/ELëndëtLEECTS
39MEpidermiologji213
40MSiguri e Pacientit213
41MBiostatistikë213
42MSjelljet Edukative në Anesteziologji112
43MMenagjment dhe lidership shëndetsorë214
44MPraktikë Klinike V045
45MTema e Diplomës1510