Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi është i organizuar sipas Direktives së BE-së, 2005/36. Korikula është e balancua me ato të vendeve të jashtme si Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, Universitetin Shtetror teTetoves, Republika e Maqedonise Veriore, Universitetin Aleksander Moisiu në Durrës.