Specializimet

Programi ofron mundësi specializimi në : Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane.

 

Specializim 1 Administrim Publik
SemECTS
1Politika dhe Administrimi Publik56
2E Drejta Administrative55
3Modelet e Qeverisjes55
4Administrimi Zgjedhor55
5Metodologjia e Shkencave Politike 255
6Politika e Mjedisit54
7Menaxhimi Pubik64
8Ekonomia dhe Financat Publike64
9Menaxhimi I Burimeve Njerëzore63
10Administrata Publike e Krahasuar63
11Qeveria dhe Tregu63
12Kontrolli I Jashtëm I Administratës63
13Research Seminar / Tema Diplomes610
Specializim 2 (Marrëdhënie Ndëkombëtare
SemECTS
1Analiza e Politikave të Jashtme 155
2Paqja dhe Konflikti: Teoria dhe Praktika55
3Hyrje në Zhvillimet Ndërkombëtare55
4E Drejta Ndërkombetare Publike55
5Tregtia Ndërkombëtare55
6Metodologjia e Shkencave Politike 255
14Analiza e Politikave të Jashtme 264
15Diplomacia dhe Politika64
16Siguria Ndërkombetare dhe Terrorizmi64
17OKB dhe Organizatat Ndërkombëtare64
18Lidership dhe Negociata64
19Research Seminar / Tema e Diplomes610