Struktura e Programit

Programi ofron një qasje të balancuar ndaj shkencave politike, duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të politikës, ofron një qasje të balancuar në mes të konteksteve ndërkombëtare dhe kombëtare të politikës dhe institucioneve, siguron një ekuilibër logjik midis sjelljes dhe kuptimeve institucionale në politikë, dhe lejon hapësirë për një formë të arsyeshme ndërmjet politikës. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore politike dhe aftësitë në përputhje me tregun politik kombëtar dhe ndërkombëtare.

Semestri#KodiLendaECTS  
Semestri 1170LGP107Politika e Qeverisjes Lokale4
270PAD253Hyrje në Administrim Publik6
370GAC102Qeverisja dhe Institucionet Politike6
470KPS104Sistemi Politik i Kosovës 14
570BPS106Bazat e Sociologjisë Politike4
670EPS105Gjuhë Angleze4
770ITP101Hyrje në Shkenca Politike6
Semestri 2870IPE154Hyrje në Ekonomi Politike5
970IPT151Teori Politike 16
1070IIR202Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare5
1170AWP157Shkrimi Akademik4
1270PSM153Metodologjia e Shkencave Politike 14
1370PAG158Argumentimi Politik4
1470CPO152Politika Krahasuese 16
Semestri 31570WPH204Historia Politike Botërore4
1670ESY256Sistemet Zgjedhore4
1770CL205E Drejta Kushtetuese4
1870PIK206Parlamentarizmi në Kosovë4
1970TP202Teori Politike 26
2070EUG203Qeverisja dhe e Drejta Kushtetuese e BE-së6
2170PPA201Analiza e Politikave Publike6
Semestri 42270POP252Partitë Politike4
2370INT257Internship4
2470PCO258Komunikimi Politik4
2570PHK155Sistemi Politik I Kosoves 2 (Historia Politike)4
2670CP253Politika Krahasuese 25
2770BPH255Historia Politike e Ballkanit Perëndimor4
2870POB251Sjellje Politike5
2970PCU259Kulturë Politike4
Semestri 6Specializimi20
3070TD499Tema e Diplomës10