Struktura e Programit

Programi ofron një qasje të balancuar ndaj shkencave politike, duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të politikës, ofron një qasje të balancuar në mes të konteksteve ndërkombëtare dhe kombëtare të politikës dhe institucioneve, siguron një ekuilibër logjik midis sjelljes dhe kuptimeve institucionale në politikë, dhe lejon hapësirë për një formë të arsyeshme ndërmjet politikës. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore politike dhe aftësitë në përputhje me tregun politik kombëtar dhe ndërkombëtare.

Semestri # Kodi Lenda ECTS    
Semestri 1 1 70LGP107 Politika e Qeverisjes Lokale 4
2 70PAD253 Hyrje në Administrim Publik 6
3 70GAC102 Qeverisja dhe Institucionet Politike 6
4 70KPS104 Sistemi Politik i Kosovës 1 4
5 70BPS106 Bazat e Sociologjisë Politike 4
6 70EPS105 Gjuhë Angleze 4
7 70ITP101 Hyrje në Shkenca Politike 6
Semestri 2 8 70IPE154 Hyrje në Ekonomi Politike 5
9 70IPT151 Teori Politike 1 6
10 70IIR202 Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare 5
11 70AWP157 Shkrimi Akademik 4
12 70PSM153 Metodologjia e Shkencave Politike 1 4
13 70PAG158 Argumentimi Politik 4
14 70CPO152 Politika Krahasuese 1 6
Semestri 3 15 70WPH204 Historia Politike Botërore 4
16 70ESY256 Sistemet Zgjedhore 4
17 70CL205 E Drejta Kushtetuese 4
18 70PIK206 Parlamentarizmi në Kosovë 4
19 70TP202 Teori Politike 2 6
20 70EUG203 Qeverisja dhe e Drejta Kushtetuese e BE-së 6
21 70PPA201 Analiza e Politikave Publike 6
Semestri 4 22 70POP252 Partitë Politike 4
23 70INT257 Internship 4
24 70PCO258 Komunikimi Politik 4
25 70PHK155 Sistemi Politik I Kosoves 2 (Historia Politike) 4
26 70CP253 Politika Krahasuese 2 5
27 70BPH255 Historia Politike e Ballkanit Perëndimor 4
28 70POB251 Sjellje Politike 5
29 70PCU259 Kulturë Politike 4
Semestri 6 Specializimi 20
30 70TD499 Tema e Diplomës 10