Specializimet

 

Programi ofron mundësi specializimi në :

  • Burimet e Energjisë
  • Konzervimi i Energjisë
  • Efiçienca e Energjisë
  • Menaxhimi i Energjisë
  • Inxhinieria Elektrike
  • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
  • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes
  • Teknologjia e Informacionit
  • Sistemet e Qendrueshme