Struktura e Programit

Struktura e Programit

 

Programi i studimit BFA Dizajn zgjat tri vite, 180 ECTS me mundesi specializimi:

 

VITI 1 : 60 ECTS
SEMESTER  1:30 ECTS
 Oret javore
NoLloji 

Lenda

LPECTS 
1OBLHistori e Dizajnit dhe Estetike326
2OBLMetoda dhe Instrumentet e Dizajnit215
3OBLMaterialet e Dizajnit214
4OBLArtet e Bukura 1 (Hyrje)225
5OBLFenomenologji e Artit Bashkekohor214
6OBLDizajn Studio 1: Vizatim/Vizuelizim036
 

SEMESTER  2 :  30 ECTS

 

 

7

OBLArtet e Bukura 2 (Praktike/Teori) 

2

 

1

 

4

 

8

 

OBL

 

Dizajn Studio 2 : Ide dhe Kreacion

 

0

 

3

 

6

 

9

 

OBL

 

Strukturat e Dizajnit dhe Inxhinieri

 

 

2

 

1

 

4

10OBLInxhinieri Mekanike214
11OBLMatematike per Dizajn214
12OBLBazat e Kompjutimit214
13OBLEkonomi dhe Menaxhment

 

214
SEMESTER 3:  30 ECTS
14OBLDizajn i Bazuar ne Kompjuter (CAD)214
15OBLDizajn Studio 3:  Dizajni i Konceptit036
16OBLBazat e Dizajnit Interier215
17OBLBazat e Dizajnit te Produkteve215
18OBLBazat e Dizajnit te Tekstilit/Modes215
19OBLBazat e Dizajnit Grafik/Komunikimit215
 

SEMESTER 4

 

20OBLStrategjia dhe Menaxhimi i Dizajnit214
21OBLKomunikimi ne Dizajn203
22OBLTeknologjia e Prodhimit/Perpunimit225
23OBLMarketingu dhe Modelet203
24OBLDizajn Studio 4: Dizajni i Produkteve216
26OBLInxhinieria e Sistemeve224
27ZGJZgjedhore 1:

 

 • Gjuhe Angleze
 • Teknikat e Vizualizimit
 • Tipografi
 • Sistemet e Informacionit
 • Ergonomia
 • Arkitekture dhe Konstruksion
 • E Drejta dhe Patentat
 • Psikologjia e Punes/Industriale

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5

 

 

SEMESTER 5

 
28ZGJZgjedhore 2

 

 • Dizajn i qendrueshem
 • Dizajn eksperimental
 • Dizajn i Sherbimeve
 • Dizajn Kolaborativ
 • Inxhinieri e Dizajnit
 • Modelim dhe Simulim

 

 

  5 
ADizajn Grafik dhe Komunikim
BDizajn i Produkteve
CDizajn Mode dhe Tekstili
DDekorim Ndertesash dhe Mobilim
  
 SPECIALIZIMI :  DIZAJN GRAFIK DHE KOMUNIKIM
NoTypeLëndaLPECTS 
 

1

OBLBrendingu dhe Reklamimi215
 

2          

OBL 

Dizajnimi i Amballazhit

215
 

3

 

OBL

 

Dizajnimi i Materialeve (Desktop Pub)

 

2

 

1

 

5

 

4

OBL 

Multimedia Dizajn

 

2

 

1

 

5

 

5

OBL 

Animacioni Kompjuterik

215
 

6

OBL 

Dizajnimi i Fushatave Informuese

215
Specializimi 2:  DIZAJN I PRODUKTEVE
 

No

Type 

Lënda

 

L

 

P

 

ECTS

 

 

 

1

C 

Procesi i Dizajnimit të Produktit

 

2

 

1

 

5

 

2

C 

Teknologjia  e Dizajnimit te Produkteve

 

2

 

1

 

5

 

3

C 

Dizajnimi i Mobileve

 

2

 

1

 

5

 

4

C 

Dizajnimi i akresorve dhe agjendtarise

 

2

 

1

 

5

5OBL 

Dizajnimi i Kepuceve

215
6OBL 

Dizajnimi i materialeve te zyres

215
Specializimi 3: DIZAJN MODE DHE TEKSTILI
NoType 

Lënda

 

L

 

P

 

ECTS

 

 

1C 

Teknikat e Tekstilit

 

2

 

1

 

5

2C 

Mostrat dhe Format e Tekstilit

 

2

 

1

 

5

3C 

Teknikat e qepjes dhe dizjanimit te lekures

 

2

 

1

 

5

4C 

Promovimi vizuel i produkteve

 

2

 

1

 

5

  

CAD Dizajn Kompjuterik per Tekstil

 

Dizajni i Aksesorve

2

 

2

1

 

1

5

 

5

 

Specializimi (4): DEKORIM NDERTESASH DHE MOBILIM

 

NoType 

 Subject

LUECTS 
1 

OBL

 

Materiali ndertimor dhe teknologjia

 

2

 

1

 

5

2 

OBL

 

Antropologji

 

2

 

1

 

5

3 

OBL

 

Dizajn i mobileve

 

2

 

1

 

5

4 

OBL

 

Arkitektura Interier

 

2

 

1

 

5

5 

OBL

Sistemi i ndriqimit215
6 

OBL

Semiotike dhe estetike215
 

Semester 6

No 

Type

 

Lenda

 

L

 

U

 

ECTS

 

Lecturer

1 

O

 

Menaxhim i Projekteve

 

2

 

2

 

4

2 

O

 

Ndërrmarrësi dhe Inovacion

 

2

 

2

 

4

3 

O

 

Metodat e Kërkimit Shkencor

 

2

 

2

 

4

4 

O

 

Seminar – Zhvillim Profesional

 

2

 

2

 

3

30 

O

 

Internship

 

3

31 

C

 

 

Tema e Diplomes

 

12