Struktura e Programit

Struktura e Programit

 

Programi i studimit BFA Dizajn zgjat tri vite, 180 ECTS me mundesi specializimi:

 

VITI 1 : 60 ECTS
SEMESTER  1:30 ECTS
  Oret javore
No Lloji  

Lenda

L P ECTS  
1 OBL Histori e Dizajnit dhe Estetike 3 2 6
2 OBL Metoda dhe Instrumentet e Dizajnit 2 1 5
3 OBL Materialet e Dizajnit 2 1 4
4 OBL Artet e Bukura 1 (Hyrje) 2 2 5
5 OBL Fenomenologji e Artit Bashkekohor 2 1 4
6 OBL Dizajn Studio 1: Vizatim/Vizuelizim 0 3 6
 

SEMESTER  2 :  30 ECTS

 

 

7

OBL Artet e Bukura 2 (Praktike/Teori)  

2

 

1

 

4

 

8

 

OBL

 

Dizajn Studio 2 : Ide dhe Kreacion

 

0

 

3

 

6

 

9

 

OBL

 

Strukturat e Dizajnit dhe Inxhinieri

 

 

2

 

1

 

4

10 OBL Inxhinieri Mekanike 2 1 4
11 OBL Matematike per Dizajn 2 1 4
12 OBL Bazat e Kompjutimit 2 1 4
13 OBL Ekonomi dhe Menaxhment

 

2 1 4
SEMESTER 3:  30 ECTS
14 OBL Dizajn i Bazuar ne Kompjuter (CAD) 2 1 4
15 OBL Dizajn Studio 3:  Dizajni i Konceptit 0 3 6
16 OBL Bazat e Dizajnit Interier 2 1 5
17 OBL Bazat e Dizajnit te Produkteve 2 1 5
18 OBL Bazat e Dizajnit te Tekstilit/Modes 2 1 5
19 OBL Bazat e Dizajnit Grafik/Komunikimit 2 1 5
 

SEMESTER 4

 

20 OBL Strategjia dhe Menaxhimi i Dizajnit 2 1 4
21 OBL Komunikimi ne Dizajn 2 0 3
22 OBL Teknologjia e Prodhimit/Perpunimit 2 2 5
23 OBL Marketingu dhe Modelet 2 0 3
24 OBL Dizajn Studio 4: Dizajni i Produkteve 2 1 6
26 OBL Inxhinieria e Sistemeve 2 2 4
27 ZGJ Zgjedhore 1:

 

 • Gjuhe Angleze
 • Teknikat e Vizualizimit
 • Tipografi
 • Sistemet e Informacionit
 • Ergonomia
 • Arkitekture dhe Konstruksion
 • E Drejta dhe Patentat
 • Psikologjia e Punes/Industriale

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5

 

 

SEMESTER 5

 
28 ZGJ Zgjedhore 2

 

 • Dizajn i qendrueshem
 • Dizajn eksperimental
 • Dizajn i Sherbimeve
 • Dizajn Kolaborativ
 • Inxhinieri e Dizajnit
 • Modelim dhe Simulim

 

 

    5  
A Dizajn Grafik dhe Komunikim
B Dizajn i Produkteve
C Dizajn Mode dhe Tekstili
D Dekorim Ndertesash dhe Mobilim
   
  SPECIALIZIMI :  DIZAJN GRAFIK DHE KOMUNIKIM
No Type Lënda L P ECTS  
 

1

OBL Brendingu dhe Reklamimi 2 1 5
 

2          

OBL  

Dizajnimi i Amballazhit

2 1 5
 

3

 

OBL

 

Dizajnimi i Materialeve (Desktop Pub)

 

2

 

1

 

5

 

4

OBL  

Multimedia Dizajn

 

2

 

1

 

5

 

5

OBL  

Animacioni Kompjuterik

2 1 5
 

6

OBL  

Dizajnimi i Fushatave Informuese

2 1 5
Specializimi 2:  DIZAJN I PRODUKTEVE
 

No

Type  

Lënda

 

L

 

P

 

ECTS

 

 

 

1

C  

Procesi i Dizajnimit të Produktit

 

2

 

1

 

5

 

2

C  

Teknologjia  e Dizajnimit te Produkteve

 

2

 

1

 

5

 

3

C  

Dizajnimi i Mobileve

 

2

 

1

 

5

 

4

C  

Dizajnimi i akresorve dhe agjendtarise

 

2

 

1

 

5

5 OBL  

Dizajnimi i Kepuceve

2 1 5
6 OBL  

Dizajnimi i materialeve te zyres

2 1 5
Specializimi 3: DIZAJN MODE DHE TEKSTILI
No Type  

Lënda

 

L

 

P

 

ECTS

 

 

1 C  

Teknikat e Tekstilit

 

2

 

1

 

5

2 C  

Mostrat dhe Format e Tekstilit

 

2

 

1

 

5

3 C  

Teknikat e qepjes dhe dizjanimit te lekures

 

2

 

1

 

5

4 C  

Promovimi vizuel i produkteve

 

2

 

1

 

5

   

CAD Dizajn Kompjuterik per Tekstil

 

Dizajni i Aksesorve

2

 

2

1

 

1

5

 

5

 

Specializimi (4): DEKORIM NDERTESASH DHE MOBILIM

 

No Type  

 Subject

L U ECTS  
1  

OBL

 

Materiali ndertimor dhe teknologjia

 

2

 

1

 

5

2  

OBL

 

Antropologji

 

2

 

1

 

5

3  

OBL

 

Dizajn i mobileve

 

2

 

1

 

5

4  

OBL

 

Arkitektura Interier

 

2

 

1

 

5

5  

OBL

Sistemi i ndriqimit 2 1 5
6  

OBL

Semiotike dhe estetike 2 1 5
 

Semester 6

No  

Type

 

Lenda

 

L

 

U

 

ECTS

 

Lecturer

1  

O

 

Menaxhim i Projekteve

 

2

 

2

 

4

2  

O

 

Ndërrmarrësi dhe Inovacion

 

2

 

2

 

4

3  

O

 

Metodat e Kërkimit Shkencor

 

2

 

2

 

4

4  

O

 

Seminar – Zhvillim Profesional

 

2

 

2

 

3

30  

O

 

Internship

 

3

31  

C

 

 

Tema e Diplomes

 

12