Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Fakulteti i Dizajnit të Integruar në UBT ka mbi 300 partneritete me universitete në mbarë botën, me qëllim për të zhvilluar programe të përbashkëta, kërkime shkecore, projekte si dhe shkëmbim të studentëve dhe të stafit. Fakulteti ka partneritet me institucionet dhe shkollat ​​vendore, rajonale dhe ndërkombëtare. Disa nga shkollat ​​që Fakulteti bashkëpunojnë ngushtë janë:

 • Universiteti Teknik në Vjenë (Austri)
 • Universiteti i Pécs-Pécs (Hungari)
 • Universiteti Anhal i Shkencave të Aplikuara-Dessau (Gjermani)
 • Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë Wroclaw – Wroclaw (Poloni)
 • Universiteti i Minhos (Portugali)
 • Universiteti Mimar Sinan, Stamboll (Turqi)
 • Universiteti Kadir Has, Stamboll (Turqi)
 • Universiteti Politeknik i Tiranës (Shqipëri)
 • Universiteti i Podgoricës (Mali i Zi)
 • Universiteti Shtetëror i Tetovës (IRJ të Maqedonisë)
 • Fakulteti është anëtar i AESOP (Asociacioni i Shkollave të Planifikimit Europian)