Qëllimet dhe Objektivat

Përparimet në bioshkencë kanë një ndikim të thellë në jetën ë përditshme, nga shëndeti i njeriut deri te mbrojtja, duke e bërë atë një zonë jashtëzakonisht shpërblyese për të studiuar dhe punuar. Studimi në UBT do të thotë se do të përfitoni nga objektet e teknologjisë së lartë dhe mësimdhënia nga ekspertë në fushën e tyre.

Kursi i Biokimisë Mjekësore bazohet në kuadrin e programeve tona të Biokimisë, me një gamë të larmishme modulesh. Ne fillojmë me themelet e kimisë, biologjisë qelizore dhe gjenetikës dhe çojmë drejt pyetjeve kërkimore të në vitin e fundit.

Aftësitë e fituara në BSc Biokimi Mjekësore mundësojnë karrierë jo vetëm në shkencën e jetës, por në një gamë të gjerë profesionesh.

BSc Biokimi Mjekësore kombinon punën praktike dhe teorinë duke ju lejuar të zhvilloni një gamë të gjerë aftësish dhe njohurish.

Programi është i akredituar nga Agjencioni Kosovar i Akreditmit, Programet e akredituara përmbajnë një bazë solide akademike në njohuritë biologjike dhe aftësitë kryesore, dhe përgatitin të diplomuarit për të adresuar nevojat e punëdhënësve.