Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Programi ofronë praktika ose mundësi bashkëpunimi me institucione kërkimore, kompani farmaceutike ose firma bioteknologjike, duke u ofruar studentëve përvojë praktike dhe të botës reale. Institucionet shëndetësore