Biokimi Mjekësore

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departmenti Biokimi Mjekësore
Kampusi ose Dega kryesore Kampusi Lipjan
Programi aplikon për Degën N/A
Emri i programit të studimit Biokimi Mjekësore
Personi përgjegjës  
Akreditim/Riakreditim Akreditim
Niveli i Kualifikimit KKK KKK NIveli VI
Grada akademike e dhënë BSc Biokimi Mjekësore
ECTS 180
Profili i programit (specializimi) Biokimi Mjekësore
Kodi Erasmus 12.9
Lloji i studimit Orar të plotë
Numri i nxënësve 150
Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vjet