Struktura e Programit

Në programin e Administrimit të Biznesit, çdo lëndë është hartuar në atë mënyrë që do të kontribuojë drejt objektivave kryesore të programit. Lidhjet më të qëndrueshme mund të gjenden në metodologjinë e planifikuar për këtë program. Qasja ndërdisiplinore mundëson rritjen e kompetencave të kandidatit sipas nivelit 7 të Sistemit të Bolonjës, duke ndikuar drejtpërdrejt në aftësinë e tyre për të bërë kërkime shkencore, aftësinë e tyre për të qenë të punësuar dhe të vetëpunësuar si dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm akademik dhe profesional.

Programi: Bachelor Administrim Biznesi

VITI I
SEMESTRI I Orë/Javë
Nr. O/Z Lënda L U ECTS
1. O Introduction to Business Administration 2 2 5
2. O Microeconomics 2 3 6
3. O Introduction to Financial Accounting 2 2 5
4. O Mathematics 2 2 5
5. O Business Law 2 2 5
6. O English Language –I– 2 1 4
SEMESTRI II
 1. O Macroeconomics 2 2 5
 2. O Statistical Methods for Business –I– 2 2 5
 3. O Managerial and Cost Accounting 2 2 5
 4. O Tax Law 2 1 4
 5. O Organizational Theory 2 1 4
 6. O English Language –II– 2 0 3
  7. O Information Technologies 2 1 4

 

VITI II
SEMESTRI III Orë/Javë
Nr. O/Z Lënda L U ECTS
1. O Financial Analysis 2 2 5
2. O Statistical Methods for Business –II– 2 2 5
3. O Introduction to Marketing 2 1 4
4. O Public Speaking And Business Communication 2 0 3
5. O Academic Writing 2 0 3
Zgjedhore
6. Z Electives within the Area (MBE; Administrative Sciences) 2 2 5
7. Z Unrestricted Electives

(within and other College Departments)

2 2 5
SEMESTRI IV   Orë/Javë
1. O Marketing Management and Trends 2 2 5
2. O Leadership and Organizational Behavior 2 1 4
3. O Operation Management 2 3 6
4. O Corporate Finance –I– 2 2 5
Zgjedhore
5. Z Electives within the Area (MBE; Administrative Sciences) 2 2 5
6. Z Unrestricted Electives

(within and other College Departments)

2 2 5

 

VITI III
SEMESTRI V Orë/Javë
Nr. O/Z Lënda L U ECTS
1. O E-Business 2 1 4
2. O Corporate Finance –II– 2 2 5
3. O Strategic Management and Innovation 2 2 5
4. O Human Resources Management 2 2 5
5. O Research Methods 2 3 6
6. O International Business and Strategy 2 2 5
SEMESTRI VI Orë/Javë
Nr. O/Z Lënda L U ECTS
1. O Auditing 2 1 4
2. O Business Ethics 2 1 4
3. O Project Management 2 1 4
4. O Internship 2 1 3
5. O Thesis (new chapter – Capstone) 15