Specializimet

Programi ofron mundësi specializimi në tri degë të ndryshme të nivelit Batchelor të cilat mund t’i përzgjedhin në fillim të vitit të tretë të studimeve:

 

  • Administratë Publike
  • Marrëdhënie Ndërkombëtare
  • Integrime Evropiane

 

Programi ofron edhe mundësi specializimi në nivelin e studimeve Master në të cilin mund të përfshihen studentë të Fakultetit të Shkencave Politike të Kolegjit UBT dhe të tjerë. Mundësitë përzgjedhëse janë në drejtimet:

 

  • Political Studies and Integration and Governance (PoSIG) që mund të kryhen nëpërmjet partneriteteve me Salzburg University;
  • Political Studies in Foreign Policy, Diplomacy and Security Studies;
  • Public Policy and Management (PPM).