Lajmërimet

Fakulteti i Shkencave Politike organizon njoftime për veprimtari të ndryshme mësimore dhe publike brenda vitit shkollor akademik disa prej të cilave janë:

 

  • Procesi i provimeve (në afatet Janar, Prill, Qershor, Shtator, Nëntor);
  • Konferencat e ndryshme ku marrin pjesë studentët me punimet dhe projektet e kryer nga vetë ata;
  • Konkurset tematikë për pranimin e studentëve të rinj;
  • Fushata informuese e rregjistrimit të studentëve të rinj të shkencave politike;
  • Arritja e marrëveshjeve të rëndësishme me partnerë të ndryshëm vendas dhe të huaj;
  • Veprimtaritë e rëndësishme në përkujtim të ngjarjeve politike të rëndësishme të historisë së Kosovës.