Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

Program ka përfshin në vetvete dhe laborator;

 

(1) Një sistem modular dhe fleksibël i prodhimit – me tre sektorë të ndryshëm, të përbërë nga sektorë për trajtimin, shpërndarjen, testimin, klasifikimin e pjesëve të ndryshme dhe sistemin e transferimit të paletës. Sistemi është projektuar për trajnim dhe hulumtim në trajtimin e teknologjisë, grumbullimit, organikës së logjistikës, programimit PLC, elektropneumatike, teknologjive të sensorëve, matjeve analoge, kontrollit të pozicionit, komunikimit I / O, motorëve AC dhe konvertim frekuencash.

 

(2) Sistemi i laboratorit për bazat e pneumatikës dhe elektropneumatikës – sistemi përbëhet nga një cilindra të vetme dhe të dyfishtë veprimi, valë elektromagnetike, qarqet e kufirit elektrik, sipërfaqet e afërsisë, sensorë presioni, valvulat

 

(3) Sistemi i laboratorit për PLC – sistemi përbëhet nga moduli i parë i CPU, zgjerimi analog, moduli i temperaturës, softueri i simulimit, bordi i ndërfaqes për marrjen e të dhënave,

 

(4) Robotikë për qëllime arsimore – përfshin një robot arsimor dhe sistemin e futbollit robotik. Përveç kësaj, laboratori përfshin mjete të tjera thelbësore për praktikë.