Specializimet

 

1

 

Menaxhim i Mekatronikës

·         Inxhinieria e Marketingut
·         Logjistika dhe prodhimi dhe Sistemi i Menaxhimit
·         Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit
 

2

 

Automatizimi Industrial dhe Kontrolli i Proceseve

·         Teknologjia e Prodhimit
·         Energjia e Përpunimit
·         Prodhimi i Integruar i Kompjuterit
 

3

 

Projektimi i Produktit Industrial

·         Projektimi i Produkteve Industriale
·         Menaxhimi i Sektorit të Projektimit
·         Projektimi i Shërbimit
 

4

 

Sistemet Inteligjente dhe Robotika

·         Inteligjenca Artificiale
·         Sistemet Automatike dhe ato të Kontrollit
·         “Machine learning and imaging” (të mësuarit dhe imagjinuarit përmes makinerisë)
 

5

 

Inxhinieria Biomjeksore

·         Fundamentals of Biomedical Engeneering
·         Automatizimi i Sektorit të Kujdesit Shëndetësor
·         Image-based diagnostics in Medical Technology (Përcaktimi i imazheve në Teknologjinë Mjekësore).
 

6

 

Inxhinieria Elektrike/Elektronike

·         Sinjalet dhe Sistemet
·         Përpunimi i Sinjalit Dixhital
·         Sensorët (Shqisat)
 

7

 

Inxhinieria Materiale dhe Mekanike

·         Dinamika dhe Kontrolli i Makinerisë
·         Materialet e Përparuara
·         Mikroteknologjia
 

8

 

Inxhinieria e Telekomunikacionit

·         Inxhinieria e Sistemit të Komunikimit
·         Sistemet e Teknologjisë së Telekomunikimit
·         Sinjalet dhe Sistemet
 

9

 

Inxhinieria e Mjeteve Fluturuese

·         Bazat e Inxhinierisë së Mjeteve Fluturuese
·         Sistemet dhe Dinamika e Mjeteve Fluturuese
·         Sinjalet dhe Sistemi i Gjurmimit/Matjes së Largësisë