Partnerët & Anëtarësimet

 • Universiteti i Kentakit
 • universiteti i shkencës dhe teknologjisë Ëorclaë
 • Universiteti Marlin Barleti, Tirane
 • Universiteti Shteteror i Tetoves
 • UNIVERSITi SZENT ISTVAN
 • UNIVERSITi LINNAEUS
 • UNIVERSITETI KATOLIK PAZMANY PETER
 • laboratori qëndror i mekatronikës dhe Instrumentalizimit
 • UNIVERSITETI CORVINUS I BUDAPESTIT
 • MINISTRIA E TREGETISE DHE INDUSTRISE
 • KOORPORATE ENERGJETIKE E KOSOVES
 • INSTITUTI TEKNOLOGJIK SEPULUH NOPEMBER
 • INSTITUTi për trajtimin e paisjeve dhe ROBOTIkës, TU VIENNA
 • GIZ
 • universiteti i budapestit i ekonomisë dhe teknologjisë
 • ERASMUS +
 • UNIVERSITETI POLITEKNIK I MILANOS
 • LOGING ELECTRONICS
 • UNIVERSITETI CITY I LONDRES