Studentët

Infermieria në vitin akademik 2016/2017 i ka 410 studentë të regjistruar ndërsa vitin i dytë akademik i ka 558 studentë gjithesej studente ne fakultetin e infermierise jane 968 studente.