Bordi i Industrisë

Bordi i industrise prane fakultetit te infermierise ka 5 anëtare :

  1. Fitim Alidema -dr.sc.
  2. Besnik Elshani -dr.sc.
  3. Regjep Gjyliqi -dr.sc
  4. Jeton Zeqiri
  5. Ilir Ahmetgjekaj- dr.sc.