Partnerët & Anëtarësimet

 • QKUK
 • Komuna e Prishtines – Drejtoria per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale
 • AKPPM
 • European Orthopedic Hospital “Royal Medical”
 • Qendra per Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekesore
 • Agjencia e Kosoves per Forenzike
 • Institutitin e Psikiatrise Forenzike te Kosoves
 • Trepharm
 • Santefarm
 • ICN-BM
 • Green Pharmacy
 • University of Kentucky
 • Semmelweis University – Faculty of Health Sciences
 • Morehead State University
 • Corvinus University of Budapest
 • Pazmany Peter Catholic University
 • Erasmus plus Programme
 • Donau Universitat
 • Univeristy of North Florida